آشنایی با سرویس فالوور اینستاگرام

از سال ۹۴ تا کنون با هزاران کاربر مواجه بوده ایم که توقع آنها از خرید فالوور اینستاگرام بسیار باهم متفاوت بود ، برخی اولویتشان قیمت ارزان بود تا به تناسب بودجه خود بتوانند تعداد فالوور بیشتری خرید کنند ، برخی کاربران قیمت را ملاک نمیدانند ، فقط کیفیت برایشان حرف اول و آخر است و به دنبال فالوور های واقعی و فعال ایرانی هستند و میخواهند سرویسی دریافت کنند که در عین برخورداری از کیفیت مطلوب ، هزینه مناسبی هم داشته باشد .

در سایت گلف فالوو سه نوع سرویس فالوور داریم که میتوانید با توجه به نیاز خود انتخاب کنید از کدام سرویس استفاده میکنید

فالوور ایرانی اینستاگرام سرور 1

کیفیت متوسط ، سرعت پایین ، قیمت پایین

در این سرویس سعی کردیم با حفظ تعادل بین کیفیت و قیمت به نیاز کاربران خود پاسخ دهیم ، این نوع فالوور نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار است ، سرعت ارسال در این سرویس پایین میباشد اما همچنان فالوور ها ایرانی میباشند .

فالوور ایرانی اینستاگرام سرور 2

کیفیت متوسط ، سرعت متوسط ، قیمت مناسب

در این سرویس سعی کردیم با حفظ تعادل بین کیفیت و قیمت به نیاز کاربران خود پاسخ دهیم ، این نوع فالوور نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار است ، سرعت ارسال در این سرویس بالاتر از سرور 1 میباشد اما همچنان فالوور ها ایرانی میباشند .

فالوور ایرانی اینستاگرام سرور 3

کیفیت بالا ، سرعت خوب ، قیمت مناسب

در این سرویس سعی کردیم با حفظ تعادل بین کیفیت و قیمت به نیاز کاربران خود پاسخ دهیم ، این نوع فالوور نیز از کیفیت بالایی برخوردار است ، سرعت ارسال در این سرویس بالاتر از دیگر سرور ها میباشد اما همچنان فالوور ها ایرانی میباشند .

فالوور ایرانی اینستاگرام سرور 1

کیفیت متوسط ، سرعت پایین ، قیمت پایین

5000 فالوور اینستاگرام سرور یک

96.000 / تومان

 • بدون نیاز به رمز
 • سرعت ارسال پایین
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

2000 فالوور اینستاگرام سرور یک

38.400 / تومان

 • بدون نیاز به رمز
 • سرعت ارسال پایین
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

1000 فالوور اینستاگرام سرور یک

19.200 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال پایین
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

750 فالوور اینستاگرام سرور یک

14.400 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال پایین
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

فالوور ایرانی اینستاگرام سرور 2

کیفیت متوسط ، سرعت متوسط ، قیمت مناسب

5000 فالوور اینستاگرام سرور دو

136.000 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال متوسط
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

2000 فالوور اینستاگرام سرور دو

54.400 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال متوسط
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

1000فالوور اینستاگرام سرور دو

27.200 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال متوسط
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

750 فالوور اینستاگرام سرور دو

20.400 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال متوسط
 • کیفیت متوسط
 • پشتیبانی واتس اپ

فالوور ایرانی اینستاگرام سرور 3

کیفیت بالا ، سرعت خوب ، قیمت مناسب

5000 فالوور اینستاگرام سرور سه

176.000 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال خوب
 • کیفیت خوب
 • پشتیبانی واتس اپ

2000 فالوور اینستاگرام سرورسه

70.400 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال خوب
 • کیفیت خوب
 • پشتیبانی واتس اپ

1000فالوور اینستاگرام سرور سه

35.200 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال خوب
 • کیفیت خوب
 • پشتیبانی واتس اپ

750 فالوور اینستاگرام سرور سه

26.400 / تومان

 • بدون نیاز به رمز عبور
 • سرعت ارسال خوب
 • کیفیت خوب
 • پشتیبانی واتس اپ

قوانین و نکات بسیار مهم ثبت سفارش گلف فالوو

– قیمت ها در پایین طریق سطح ممکن تعیین شده است که سود بیشتری از فروش سرویس ها بدست آورید 
– سفارش ها پس از ثبت نهایی به صورت کاملا اتوماتیک شروع میشوند.
– هنگام سفارش هر سرویسی حتما پیج از حالت خصوصی (private) خارج شود.همچنین پس از ثبت سفارش، نام کاربری اکانت را تغییر ندهید.
– تا زمان تکمیل نشدن سفارشات قبلی، همان سفارش را مجددا برای همان پیج ثبت نکنید همچنین هیچگونه سفارشی برای اکانت های خارجی ثبت نکنید.
– در صورت رعایت نکردن قوانین بالا، هزینه پرداختی به هیچ عنوان بازگشت داده نمیشود.